Studentwork

SOFT SKILLS

Vad är soft skills och varför är det så viktigt? 

soft skills

VAD ÄR SOFT SKILLS?

Soft skills kan bäst beskrivas som personliga egenskaper som formar hur du arbetar och interagerar med andra. Soft skills känns även igen som ”mjuka kompetenser” och representerar en rad olika förmågor, färdigheter och attribut, kopplade till din personlighet. Dessa kompetenser spelar en viktigt roll i hur en person presterar på arbetsplatsen, utför sina uppgifter och bygger relationer med kollegor. Därför är soft skills nödvändiga i många roller.  Vill du prata med en expert?

Kontakta oss

 

VARFÖR ÄR SOFT SKILLS VIKTIGT?

Allt fler arbetsgivare börjar nu leta efter metoder för att identifiera kandidaters soft skills under rekryteringsprocessen. Det finns olika anledningar till varför soft skills har blivit så efterfrågade. Ett skäl beror på den digitala utvecklingen som har resulterat i att många arbetsuppgifter har, och kommer så fortsätta, ersättas av teknik. I de roller som fortfarande kräver mänsklig arbetskraft är också kravet på vassa mänskliga kompetenser och egenskaper högre. Efterfrågan på soft skills beror även på att dessa kompetenser är omfattande och går att applicera på många situationer inom ett antal olika arbetsområden.

 

Ladda ner Graduates at Work 2021 soft skills

 

SOFT SKILLS PÅ ARBETSPLATSEN

Dagens jobbsökande kandidater kommer upptäcka att många arbetsplatser nu fokuserar på mer mjuka kompetenssätt, där rollerna kräver färdigheter som faller inom ramen för soft skills. På Studentwork använder vi soft skills-tester för att säkerställa att kandidatens personliga styrkor och drivkrafter stämmer överens med såväl arbetsplatsens kultur som med kraven för rollen. Här hittar du vanliga frågor och svar om soft skills inom rekrytering.

Bland de mest önskvärda mjuka kompetenserna på arbetsplatsen finner vi:

 • Kommunikation
 • Kreativitet
 • Kritiskt tänkande
 • Konfliktlösning
 • Beslutsfattande
 • Flexibilitet
 • Ledarskapsförmåga
 • Motivation
 • Anpassningsförmåga
 
Ladda ner din soft skills guide

%

av alla jobb kommer vara soft skills-intensive 2030.

%

av tillfrågade HR-chefer anser att soft skills är mycket viktigt för framtiden.

%

av tillfrågade rekryterande chefer tycker att bristen på soft skills begränsar deras produktivitet.

 

FRÅGOR & SVAR

 • Bör personlighetstester användas i alla rekryteringar? Eller när är det inte lämpligt?

  Helst bör du använda bedömningar som personlighetstester i  alla rekryteringsprocesser för roller som kräver soft skill. Vilket, om inte din ideala kandidat är en robot, är alla jobb. Tester ska med fördel användas så tidigt i processen som möjligt, för bästa effekt. Då ökar du snabbt kvaliteten på ditt urval och undviker risken för diskriminering. 
 • Hur identifierar man framgång i arbetet, särskilt i arbetsroller som kräver soft skills?

  Målet med en rekrytering är att hitta de kandidater som har störst chans att prestera väl i den specifika rollen, det är det som avgör om personen kommer nå framgång. Arbetsprestation och soft skills går hand i hand, i majoriteten av yrkesroller - även roller som på pappret främst verkar kräva starka hard skills. Genom att fokusera på huruvida individen kan, vill, samt hur hen utför sitt arbete får vi indikationer på hur personen kommer prestera. 
 • Vilken typ av frågor bör inkluderas i en strukturerad intervju för att ta reda på kandidatens soft skills?

  Kompetensbaserade, öppna frågor som kan skildra rollens avgörande kompetenser. Till exempel om ni intervjuar en kandidat till en roll som projektledare: "Beskriv en situation där du lyckades driva ett projekt på ett framgångsrikt sätt. Vilka delar av ditt arbete tror du bidrog till framgången och varför?"
 • Vilka urvalsmetoder är bäst vid rekrytering, med hänsyn till validitet?

  Validiteten hos olika urvalsmetoder varierar kraftigt, vilket innebär att ditt val av urvalsmetod kommer ha stor påverkan på träffsäkerheten i rekryteringen. Forskningsresultat visar att bland de urvalsmetoder som har störts validitet finner vi en kombination av GMA-test (det vill säga tester som mäter generell intelligens eller kognitiv förmåga) och strukturerade intervjuer.

   

 • Hur bedömer man validiteten på ett test?

  Om testet mäter vad det avser att mäta är validiteten hög. I rekryteringssammanhag vill vi välja ut de kandidater som vi tror kommer att prestera bäst i arbetet. Således bör testet kunna mäta kandidatens förmåga att prestera i rollen. För att testet ska kunna göra det måste delarna av frågeformuläret representera de attribut som mäts.

 

EN INTRODUKTION TILL SOFT SKILLS MED DR. ALAN REDMAN

 

EXEMPEL PÅ SOFT SKILLS

 
Anpassningsförmåga:
Flexibilitet
Konsekvenstänk 
Föränderlig
 
Kommunikation:
Lyhörd 
Konflikthantering 
Ledarskapsförmåga
Empati
Övertalningsförmåga
 
Problemlösning:
Kritiskt tänkande 
Efterforskande 
Uthållighet
Detaljfokuserad
 
Kreativitet:
Nyfikenhet
Fantasi
Påhittig
 
Arbetsmoral: 
Team Work
Organisering
Beslutsamhet

EXEMPEL PÅ HARD SKILLS

 
IT-kunskap inom programmering och olika programvaror:
Kodning/programmering (ruby, python, java, .php etc)
Microsoft Excel
Adobe Creative Suite
Webb- och apputveckling
 
Projektledning:
Tidigare erfarenhet av genomförande av projekt.
 
Språkkunskaper:
Flerspråkig
Copywriting 
 
Marknadsföring:
SEO 
Grafisk design
 
Dataanalys:
Datautvinning
Affärsanalys
Tolkning av analyser
Analytiskt resonemang
 
 
 
 

SOFT SKILLS vs. HARD SKILLS - VAD ÄR SKILLNADEN?

Ett enkelt sätt att förstå skillnaden på soft skills och hard skills är genom att titta på ett traditionellt CV. I ditt CV listar du vanligtvis dina tidigare arbetslivserfarenheter, utbildning och särskilda meriter som kunskap inom programmering, språk, laborering eller liknande. Det här är dina hard skills. Det vill säga kompetens du har införskaffat dig genom inlärning eller erfarenhet. Hard skills är generellt lättare att lära sig och lättare att lära ut en soft skills.

Soft skills i sin tur är de kompetenser eller egenskaper som kan klassificeras som personlighetsdrag. De är således inte inlärningsbara i samma utsträckning som hard skills utan tillhör din personlighet.

 

Hitta rätt kompetens

 

Soft skills vs. hard skills
 
 

TA REDA PÅ DINA STYRKOR!

Det tar bara några minuter. Och när du är klar skickar vi en kostnadsfri feedback-rapport till dig direkt.

 

 

Vill du få de senaste nyheterna kring soft skills och datadriven rekrytering direkt i din inkorg?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna kring rekrytering och personaluthyrning.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev