Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
Screen Shot 2021-09-29 at 15.15.53

Henkilöarviointi

Henkilöarviointi ennustaa työssä menestymistä. Tunnista oikeat osaajat, nosta rekrytoinnin objektiivisuutta ja tee parempia henkilövalintoja.

 

Clevry transparent house
Asiakkaitamme
Wihuri_white VR_White Power Attendo_2 Fortum_white marks-spencer royal-mail

Mikä on henkilöarviointi?

Henkilöarviointi auttaa tunnistamaan työnhakijoiden vahvuudet ja soveltuvuuden haettavaan työtehtävään. Parhaita tieteellisiä menetelmiä hyödyntämällä voidaan objektiivisesti kartoittaa henkilön työpersoonallisuutta, motivaatiotekijöitä, potentiaalia ja kulttuurisopivuutta sekä kognitiivista kyvykkyyttä. Henkilöarviointi tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, ennustaa tehokkaasti tulevaa työssä suoriutumista ja auttaa tekemään parempia, dataan pohjautuvia henkilövalintoja. 

 

Vahva tuki henkilövalintoihin

Uuden työntekijän palkkaamiseen liittyy aina omat riskitekijänsä, ja väärät päätökset tulevat todella kalliiksi. Henkilöarvioinnin tulokset yhdistettynä muista lähteistä kerättyihin tietoihin auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan hakijan vahvuuksista ja valmiuksista menestyä haettavassa työtehtävässä. Henkilöarviointi tuo varmuutta valintapäätökseen ja laskee virherekrytoinnin riskiä.

Meillä on vuosikymmenten kokemus laadukkaiden henkilöarviointien tuottamisesta johtaville yrityksille ympäri maailman. Henkilöarviointipalvelumme avulla tunnistat oikeat osaajat juuri teidän organisaatioonne. 

 

Miten prosessi toimii

Asiantuntijamme hoitaa koko prosessin sisältäen arviointiprofiilin rakentamisen ja arviointien suorittamisen, sekä tulosten läpikäynnin kandidaatin kanssa. Kandidaatin pehmeät taidot - työpersoonallisuus ja kognitiivinen kyvykkyys sekä yleinen soveltuvuus tehtävään mitataan Clevryn omalla arviointialustalla. Tämän lisäksi Clevryn soft skills -asiantuntija käy kahdenkeskisen keskustelun kandidaatin kanssa muodostaakseen syvällisen ymmärryksen henkilön motivaatiotekijöistä, kyvykkyydestä, sekä yleisestä soveltuvuudesta avoimeen työtehtävään. Standardoidut arviointimenetelmät takaavat objektiivisuuden.

 

Arviointien räätälöinti

Suosittelemme parhaat soveltuvuustestit kyseiseen rooliin, perustuen työnkuvaukseen ja kanssasi käytyihin keskusteluihin.

Kandidaatin arvioinnit

Organisoimme arvioinnit, hallinnoimme suoritusprosessin ja hoidamme yhteydenpidon kandidaatin kanssa.

Kandidaatti 1-2-1

Clevryn sertifioitu asiantuntija käy syventävän keskustelun kandidaatin kanssa heidän arviointitulostensa ympärillä. Hakijat saavat testituloksistaan laadukkaan palauteraportin.

Asiakaskeskustelut

Tarjoamme asiakkaalle loppupalautteen arviointitulosten ja kandidaatin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

 

Henkilöarvioinnin hyödyt

Henkilöarviointi nostaa rekrytoinnin osumatarkkuutta ja prosessin objektiivisuutta. Vähennä virherekrytointeja ja tee parempia henkilövalintoja.

 

8-2

Ennusta työssä suoriutumista

Lisää tehokas, työsuoritusta ennustava henkilöarviointi rekrytointiprosessiin.

1-Mar-23-2022-01-01-57-13-PM

Tunnista oikeat osaajat

Saavuta syvällinen ymmärrys kandidaatin vahvuuksista ja kehittämiskohteista, ja tee parempia henkilövalintoja.

10-2

Vähennä virherekrytointeja

Ymmärrä, miten kandidaatin työpersoonallisuus, kyvykkyys ja mieltymykset sopivat yhteen roolin vaatimusten kanssa.

5-3

Paras kulttuurimatch

Tarkastele kulttuurisopivuutta ja tunnista osaaja, joka todennäköisimmin menestyisi yrityksenne kulttuurissa.

 

ota yhteyttä