Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

Psykometriset testit 

Tunnista parhaat osaajat, lyhennä rekrytointien läpimenoaikoja, lisää objektiivisuutta ja tee parempia henkilövalintoja.

Arvioinnit rekrytointiin ja henkilöstön kehittämisen tueksi

Psykometrisia testejä ja arviointeja käytetään rekrytoinnissa soveltuvimpien osaajien tunnistamiseksi avoimeen työtehtävään. Testien avulla saadaan muodostettua syvällisempi kuva kandidaattien työpersoonallisuudesta ja kognitiivisesta kyvykyydestä suhteessa haettavan työtehtävän vaatimuksiin. Standardoidut testit ovat tehokkain tapa mitata hakijoiden soveltuvuutta työtehtävään ja ennustaa työssä suoriutumista. Työelämässä käytettävistä testeistä yleisimmät ovat erilaiset kognitiivista kyvykkyyttä mittaavat testit kuten verbaalinen, numeerinen ja looginen päättelytesti, työpersoonallisuusarviointi, sekä toimintatyyliä mittaavat tilannekohtaiset arvioinnit.

  • Ennusta työssä suoriutumista korkealla tasolla.

  • Tunnista osaajat, jotka parhaiten sopivat organisaationne kulttuuriin.

  • Vähennä virherekrytointeja sekä henkilöstön vaihtuvuutta.

  • Lisää rekrytoinnin objektiivisuutta.

  • Paranna hakijakokemusta.

Clevryn online- arviointialusta tarjoaa kaikki psykometriset testit rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen tueksi.

Olemme rakentaneet hakijaystävällisiä ja tieteellisesti tarkkoja arviointityökaluja jo vuodesta 1991!

 

Clevry arvioinnit

 

Miksi hyödyntää Clevryn arviointeja

Lukuisat johtavat yritykset tekevät parempia henkilövalintoja arviointiemme avulla. Ennusta työssä menestymistä ja tunnista sopivimmat osaajat juuri teidän organisaatioonne. 

Rekrytoinnin lisäksi arviointeja voidaan hyödyntää henkilöstön kehittämisessä, koulutuksessa sekä uraohjauksen tukena.

Joustavat ja tieteellisesti tarkat psykometriset arviointimme tarjoavat organisaatioille lukuisia hyötyjä.

VÄHENNÄ VIRHEREKRYTOINTEJA

TUNNISTA SOVELTUVIMMAT OSAAJAT

KEHITÄ HENKILÖSTÖÄ JA JOHTAMISTA

ENNUSTA TYÖSSÄ MENESTYMISTÄ

PARANNA HAKIJAKOKEMUSTA

LISÄÄ REKRYTOINNIN OBJEKTIIVISUUTTA

Voimmeko auttaa sinua rekrytoimaan paremmin?

Ole meihin yhteydessä, niin kartoitetaan tarpeesi.