Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

Soft skills -rekrytointi

Palkkaa oikeat ihmiset. Joka. Ikinen. Kerta.

 

Soft Skills -rekrytointi

Pehmeät taidot (eng. soft skills) ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja ja toimintamalleja jotka voidaan luokitella persoonallisuuden piirteiksi, ja kognitiiviseksi kyvykyydeksi . Nämä yksilölliset ominaisuudet kuten empatia, sopeutumiskyky ja kriitiinen ajattelu vaikuttavat tapaamme tehdä työtä ja siihen, miten kommunikoimme toisten kanssa. Pehmeiden taitojen merkitys työelämässä on kasvanut merkittävästi viime vuosina teknologisen kehityksen myötä.

Pehmeät taidot ennustavat työssä menestymistä huomattavasti korkeamalla tasolla kuin kovat taidot. Kovat taidot (eng. hard skills) ovat yleensä koulutuksen ja kokemuksen kautta kertyneitä taitoja, kuten tietotekninen osaaminen ja kielitaito.

Pehmeät taidot ovat merkittävässä asemassa työelämässä, sillä ne muovaavat sitä miten toimimme osana tiimiä, kommunikoimme kollegoidemme kanssa, suoritamme erilaisia työtehtäviä, sekä miten lähestymme ongelmanratkaisua. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää pystyä mittaamaan näitä ominaisuuksia tarkasti työnhakijoilla.

Validoitujen psykometristen testien hyödyntäminen osana rekrytointiprosessia on  tehokkain tapa arvioida kandidaattien pehmeitä taitoja ja soveltuvuutta avoimeen työtehtävään rekrytointiprosessin aikana.

Osaamisvajeen haaste

Erään työmarkkinoilla tarvittavia taitoja kartoittavan raportin mukaan, erittäin iso osa työpaikkailmoituksista on omistettu pehmeiden taitojen kuvaamiseen ja työnantajat korostavat niiden merkitystä.

Nämä ovat kuitenkin taitoja, joihin työnhakijat eivät eivät saa lisäkoulutusta tai tukea työllistyttyään.

Syntyy osaamisvajeen luoma haaste, jossa tiettyjä taitoja tai ominaisuuksia korostetaan vahvasti rekrytointiprosessissa, mutta hakijoiden joukossa ei ole niistä tarjontaa - tai ehkä niitä ei pystytä tarkasti tunnistamaan!

SOFT SKILLS REKRYTOINTI

Pehmeät taidot ovat kovaa valuuttaa työmarkkinoilla

LinkedIn:n tutkimuksen mukaan 92% HR- ammattilaisista ja rekrytoivista esimiehistä on sitä mieltä, että pehmeät taidot merkitsevät rekrytoinnissa enemmän kuin kovat taidot, ja 89% sanoo, että epäonnistuneissa rekrytoinneissa on kyse oikeanlaisten pehmeiden taitojen puuttumisesta.

Tutkimus osoittaa selvästi, että vaikka rekrytoivat esimiehet toki hakevat yleensä tiettyjä kovia taitoja ja kokemusta, pehmeät taidot ovat todellisia menestyksen ajureita. Haaste on siinä, kuinka mitata niitä ja tunnistaa nämä ominaisuudet työnhakijoissa.

 
Lataa Soft skills- opas

 

Lataa opas

SOFT SKILLS REKRYTOINTI-1
 

Miksi pehmeät taidot ovat tärkeitä?

Pehmeät taidot ovat persoonallisuuden piirteitä ja kyvykkyyksiä, jotka muokkaavat sitä, miten työskentelemme ja olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Nämä taidot edustavat joukkoa erilaisia kykyjä ja ominaisuuksia, jotka ovat usein välttämättömia tietyssä työtehtävässä menestymisen kannalta. 

Pehmeät taidot ovat nousseet yhä tärkeämpään asemaan työpaikalla. Pehmeiden taitojen merkityksen nousun taustalla vaikuttaa teknologinen kehitys, joka on korvannut osan manauaalisesta työstä ja ihmisten teknisten taitojen tarpeesta.

Toinen syys on se, että pehmeät taidot ovat siirrettäviä taitoja mikä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan hyödyntää monissa eri työtehtävissä, toimialasta riippumatta.

SOFT SKILLS REKRYTOINTI
 

Mitä voidaan mitata?

 

Persoonallisuus

Persoonallisuuteen liittyvät pehmeät taidot linkittyvät työssä suoriutumiseen, sillä ne määrittävät, miten teemme työtä. Kovat taidot määrittävät vain sen, onko meillä tekniset perusedellytykset työn tekemiseen.

Kognitiivinen tulivoima

Älykkyytemme määrittää kuinka tehokkasti teemme päätöksiä ja valintoja. Ihmiset päättelevät, analysoivat, ratkaisevat ongelmia ja arvioivat tilanteita työssään - kaikki pehmeitä taitoja, jotka liittyvät kyvykkyyden eri tasoihin.

Tunneälykkyys

Tunneäly kertoo kuinka hyviä olemme ymmärtämään, aistimaan ja hallitsemaan sekä omia, että toisten tunnetiloja. Tunneäly auttaa meitä käsittelemään työn henkisiä vaatimuksia.

Arvot & Motivaatio

Suoriudumme hyvin, kun arvomme ja motivaatio-tekijämme vastaavat työn tavoitteita, haasteita ja palkitsevuutta, sekä työpaikan kulttuuria. Nämä pehmeät taidot määrittävät, haluammeko tehdä työn.

Tiesitkö tämän?

Deloitten tutkimuksen mukaan soft skills -intensiiviset työtehtävät kasvavat 2,5 nopeammin kuin muut työt, ja vuoteen 2030 mennessä 63% työpaikoista perustuu pehmeisiin taitoihin. Eikä tämä ole ihme, sillä pehmeät taidot:

Ennustavat vahvasti työssä suoriutumista

 

Linkittyvät liiketoiminnan kasvuun

Parantavat työntekijöiden tuottavuutta

 

Tuottavat parempia asiakaskokemuksia

 

Oletko valmis soft skills -rekrytointiin?

Ota yhteyttä. autamme sinua mielellämme.